bap-cai
bap-cai

Hạt giống bắp cải

15.000₫

  • Thời vụ trồng : Trồng quanh năm, vụ chính Đông Xuân ( miền Nam)
  • Thời gian thu hoạch : 63-70 ngày sau khi trồng
  • Khỏang cách trồng : Hàng đôi cách hàng đôi 0,7-0,8m, hàng cách hàng của hàng đôi 0,5m, cây cách cây trên hàng 0,5m
  • Lượng giống gieo trung bình 1.000m2 : 25-30g
  • Độ sạch (P) ≥98%, Độ ẩm (H) ≤0,9%, Tỷ lệ nẩy mầm (G) ≥ 80%
  • Khối lượng : 1g

Thông tin liên quan

– Hướng dẫn cách trồng bắp cải : Xem tại đây

– Công dụng của bắp cải : Xem tại đây

– Sâu bệnh trên cây bắp cải : Xem tại đây

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Hạt giống bắp cải”